HyperLink


activiteiten &
lidgeld
sponsoring
shop
 giften - legaten
hoe ons steunen?

HyperLink
Kratje met 6 Belgische trappistbieren
€ 18,00
HyperLink
Kratje met 4 trappisten La Trappe
€ 15,00
HyperLink
Kratje van 6 Brasvar bieren
€ 18,00

Indien de afstand tussen de leverplaats en Afsnee groter is dan 25 km worden de goederen
verzonden via de post en worden er a rato van het gewicht portkosten aangerekend.