HyperLink


activiteiten &
lidgeld
sponsoring
shop
donaties - giften

HyperLink
Speciaal kratje met 6 Belgische trappist bieren
€ 15,00
HyperLink
Speciaal kratje met Trappisten La Trappe
€ 12,00

Indien de afstand tussen de leverplaats en Afsnee groter is dan 25 km worden de goederen
verzonden via de post en worden er a rato van het gewicht portkosten aangerekend.