HyperLink


activiteiten &
lidgeld
sponsoring
shop
donaties - giften
REVIVEvzw kan je op verschillende manieren steunen:
Een aangename manier is door een aankoop op deze WEBSHOP
Je kan REVIVEvzw financieel steunen door een fiscaal aftrekbare GIFT
Door jaarlijks lidgeld te betalen klik hier om je lid te maken
REVIVEvzw ALS GOED DOEL op te nemen in uw club of vereniging. Wij komen ons graag voorstellen.
Door een legaat te doen aan REVIVEvzw.
Deel te nemen aan de medische missies van REVIVEvzw als arts, verpleegkundige of voor de logistiek.
Medisch materiaal te schenken aan REVIVEvzw.
Hulp te bieden bij de administratie en organisaties van de medische missies en benefiet activiteiten van REVIVEvzw.
Wil je REVIVEvzw helpen, neem dan contact met info@revivevzw.be .
           Redenen om REVIVEvzw te steunen:
Wij verrichten medische missies in ontwikkelingslanden.
Wij helpen mensen die gespecialiseerde medische hulp niet kunnen betalen en daar ook geen toegang toe hebben.
Wij werken volledig onafhankelijk, los van elk commercieel, politiek of religieus belang.
Wij hebben geen vaste kosten, geen kantoren, geen bedienden, uitsluitend vrijwilligers.
ALLE giften gaan integraal naar onze medische missies !