HyperLink


activiteiten &
lidgeld
sponsoring
shop
 giften - legaten
hoe ons steunen?

HyperLink
Olijfolie : leeg flesje van 0.25 l
€ 5,00
HyperLink
Olijfolie : flesje van 0.25 l
€ 10,00
HyperLink
Olijfolie : flesje van 0.5 l - oogst 2023
€ 15,00
HyperLink
Olijfolie : fles van 0.75 l - oogst 2023
€ 20,00
HyperLink
Olijfolie : blik van 3 l - oogst 2023
€ 50,00

Indien de afstand tussen de leverplaats en Afsnee groter is dan 25 km worden de goederen
verzonden via de post en worden er a rato van het gewicht portkosten aangerekend.